Har under dagen deltagit i en intressant eftermiddag om Tillitsbaserad styrning. Jag var ju själv så sent som till januari ordförande i SKLs  programberedning om Styrning av offentligt finansierad verksamhet. Ett uppdrag dom jag saknar.  Eftermiddagen inleddes med att Ardalan Shekarabi berättade om regeringens arbete med att utveckla en mer Tillitsbaserad styrning. Det handlar givetvis om att ge professionen mer utrymme, att inte detaljstyra eller över administrera.. Ardalan, liksom alla forskningsrapporter jag läst, var tydlig på att vi givetvis även i framtiden ska följa upp och utvärdera våra verksamheter. Men vi behöver prioritera vad vi följer upp och vi ska återkoppla till de som rapporterar.

I mina öron låter det bra. Jag upplever ibland att allt vi rapporterar, all statistik vi lämnar, bara försvinner utan återkoppling. Vi har säkert en läxa att göra på Länsstyrelsen också. För övrigt kännetecknades eftermiddagen om tal om öppenhet, samverkan och dialog.

Jag har två citat från dagen som jag vill dela med mig av. Den ena från Johan Qvist, forskare, Karlstads universitet. Han säger att “Regeringskansliet är alla stuprörs moder” Något att tänka på om man tror att förändringar också måste komma uppifrån.

Det andra är från Ulrica Schenström, fd statssekreterare i alliansregeringen. Hon säger att “Myndigheterna måste bli tråkigare”  Jag tror att hon menar att myndigheterna måste fokusera mer på sina kärnuppgifter.

En inspirerande dag, nu åker jag hem till Växjö och funderar på om jag sk påbörjar arbetet med att göra länsstyrelsen tråkigare.  Imorgon börjar dagen med Trähussafari i Växjö sen träff med Palestinas Ambassadör. Dagen avslutas med  Ledarskapsakademin  på Residentet.