Det är intensiva höstveckor på Länsstyrelsen. Aktiviteterna avlöser varandra. För min del känns det bra att vara igång igen efter sommar och semestrar. Så mycket har också hänt, Karl-Oskar dagarna har omfamnat Växjö, trevligt men också väldigt närvarande för oss som bor i residenset. Nu ser vi fram emot Mat 2017 och på torget byggs det för fullt.

Förra veckan fick vi ett efterlängtat besked. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor kommer att flytta till Växjö. En kunskapsintensiv myndighet som kommer att berika länet. Jag vet att vi också kommer att berika myndigheten. Här finns intressant forskning vi Linné universitetet, här finns kompetens i många aktiva organisationer och utvecklade nätverk. Vi är många som aktivt har arbetet för att en statlig myndighet ska flytta till länet, Länsstyrelse, Regionen, Universtetet, Växjö kommun och representanter för näringslivet. Att regeringen hörsammat detta är återigen en bekräftelse på att samverkan ger resultat.

Under helgen som gått har jag och medarbetare på länsstyrelsen träffat ett 70 tal representanter för frivilligorganisationer här på Residenset. Detta för att diskutera den civila beredskapen. Vi vet alla att frivillig organisationerna behövs om vi ska kunna utveckla vårt samhälle. Vi på länsstyrelsen behöver också ha en god och återkommande dialog med det civila samhället. Lördagens ämne, hur vi säkerställer en bra samverkan i en krissituation lär vi få återkomma till. Frivillig organisationerna är och kommer att vara en omistlig samverkanspartner om en kris uppstår.

Jag hade sen förmånen att få avrunda helgen med Christina Nilsson sällskapet. Årets och 2006 års stipendiat underhöll  oss i Residenset. Mycket uppskattat av mig och medlemmarna i sällskapet. Ett gott samhälle byggs också av kultur och vi har all anledning att vara stolta över arvet efter Christina Nilsson. Jag har utnämnt mig själv till ambassadör för Christina Nilsson sällskapet.

Måste slutligen nämna den träsafari som Länsstyrelsen, Södra, Linneuniversitetet och Växjö kommun anordnade förra veckan. Även här finns all anledning att sprida kunskap om vikten av att bygga i trä.

Nu väntar en ny arbetsvecka, ser fram emot den.