Mat tältet på Stortorget är nu nedmonterat och 50 000 lär ha passerat tältet, handlat och ätit. Samtidigt har konferensen om Agenda 2030 genomförts i Växjö kongresshall med många deltagare från hela Sverige. Ett av Länsstyrelsens många uppdrag är att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Vi gör det på många sätt, när det gäller vatten, jämställdhet, odlingslandskapet, hållbara städer och samhällen, m.m. Det mesta av vår verksamhet går att hänföra till något av de 17 målen.

Själv avslutade jag helgen med att tala på den internationella suicidpreventions dagen. En av arrangörerna var Förbundet för suicidprevention och efterlevande stöd, SPES. Jag träffade organisationen första gången då jag var ordförande i Riksdagens Socialutskott. Jag lärde mig mycket av deras tidigare ordförande Margit Ferm. Bland annat att vi måste prata om det faktum att 1100 människor tar sitt liv varje år, därtill kommer 400 dödsfall där det finns misstanke om suicid. Att vi måste sprida kunskap och information om detta så att fler vågar ta samtal om oro och ångest. Det handlar om att utbilda den profession som möter unga, om samverkan mellan räddningstjänst, socialtjänst, psykiatri m. fl. Men det handlar också om dig och mig, om att vi ska våga fråga människor som vi ser befinner sig i en livskris, föreslå en promenad, ta ett samtal.
Så avslutades helgen i eftertankens tecken.