Förra helgen hade jag förmånen att få dela ut pris till årets tillväxtkommun Älmhult. De har gjort ett gott arbete som kvalificerat sig till utmärkelsen. Som en av 290 kommuner i Sverige blev Älmhult årets tillväxtkommun. Innevånarna i Älmhult kfan vara stolta. I bedömningskriterierna för priset lyfter man fram befolkningsutveckling, politiskt ledarskap samarbetsförmåga, nytänkande m.m.
Älmhult är en kommun som vågat satsa och det har också lönat sig. Befolkningen växer, sysselsättningen ökar och samverkan med näringsliv och civilsamhälle är gott och utvecklat. Som landshövding blir man både stolt och glad över att få dela ut det prestigefyllda priset till en av länets kommuner.

Den senaste veckan har dominerats av kvinnors berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier. Allt fler kvinnor ansluter sig till #Metoo och visar att de inte längre tolererar de kränkningar som allt för många har utsatts för. Kränkningar och övergrepp som inte tagits på allvar när de anmälts. Mängder av vittnesmål som inte kan negligeras och där fokus läggs där det hör hemma på förövarna och inte på offren. Peter Wolodarski skriver i DN, ” Kanske bevittnar vi det bästa som hänt jämställdheten på länge” Jag hoppas att han har rätt. Låt oss se till att alla modiga kvinnors berättelser bli starten till en grundläggande förändring.
Det är hög tid nu!