Den 20 november deltog jag Barnombudsmannens lansering av Barnrätt i praktiken, på dagen 28 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Statssekreterare Pernilla Baralt medverkade och berättade om regeringens arbete med att göra barnkonventionen till lag. Jag tror att jag var den första att lägga en motion i riksdagen om att göra barnkonventionen till lag. Det är glädjande att regeringen nu genomför denna efterlängtade förändring. Det kommer att stärka barnets rätt i samhället.

Barnombudsmannen har fått regeringens uppdrag att stötta arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Det handlar om att öka barnets möjlighet att göra sig hörd och bli lyssnad till.

Veckan fortsatte sedan med Miljömålsdag, Regionalt ledningsforum, Mingel med kooperativa företag, Nobelmiddagen för anhörigvårdare och ett dialogmöte för ett Skogskompetenscentrum i södra Sverige.

Under tiden som min vardag präglades av seminarium, möten och träffar så fortsatte vittnesmålen om sexuella trakasserier och övergrepp i traditionella och sociala medier. Jag är i och för sig inte förvånad. Jag har ju själv arbetat i traditionellt manliga sektorer och fått min beskärda del av trakasserier. Men mängden och styrkan i alla berättelser berör mig djupt. Det är min förhoppning att alla vittnesmål som burits fram av modiga kvinnor nu innebär att  vi får se ett slut på en kultur där män kunnat ta sig rätten att närma sig kvinnor på ett kränkande eller våldsamt sätt.

Det handlar om att skapa ett arbetsliv och ett samhälle med nolltolerans mot sexuella trakasserier, ofredande och diskriminering. Låt oss ta tillvara den kraft som finns i #metoo kampanjen.