Året 2017 slutade med nyårskonsert i Kosta där Kosta musikkår spelade och jag fick hålla ett nyårstal. Jag är djupt imponerad av musikkåren och av den duktiga sångsolisten Marie Myhrberg.
Året 2018 inleddes med öppet hus på Residenset. Det gläder mig att över 500 personer valda att besöka oss. Jag vet inte om något annat län där både Biskopen och Landshövdingen öppnar sina hus och välkomnar människorna till en stunds samvaro. En god tradition som jag hoppas ska fortsätta i många år.
Några dagar senare var det dags att kora årets Kronobergare 2017. Fem finalister fanns förväntansfulla på Residenset och den som radiolyssnarna röstat fram var Elin Cederbrant. Elin arbetar för att öka kunskapen om diabetes typ 1. Hon har samlat in tre miljoner till informationskampanj och startat Together Against Diabetes. En ung engagerad hjälte.
Zion Nybeck blev årets idrottsöverraskning 2017 och Årets utmanare 2017 blev Ahmad Rahimi.
Alla pristagare var under 20 år, det är trevligt att kunna uppmärksamma så unga människor som alla gjort goda insatser inom olika områden.
Övriga finalister till Årets Kronobergare var också väl meriterade och väl värda ett stort tack för sina insatser i Kronoberg.
Nu är helgerna och mellandagarna slut och vardagen tar vid och vi kan blicka framåt.
År 2018 ligger framför oss, det är ett valår då vi tillsammans ska besluta hur kommun, region och landet ska styras. Det är min förhoppning att alla som har rösträtt går till valurnorna och röstar, var och en på det den tror på. För det är sorgligt att ta del av den undersökning som en rad studieförbund gjort. Den visar att varannan person mellan 18 och 29 år inte tror på demokratin. De vill se experter istället för en regering vid makten. För mig är det viktigt att det även framgent är folkvalda som styr. Vi har alla ett ansvar att värna demokratin. År 2018 är det också 100 år sedan kvinnorna fick rösträtt, en rösträtt de första gången kunde använda 1921. Jag hoppas att alla firar 100 års jubileumet med att använda sin rösträtt.
Nu ser jag fram emot ett händelserikt år med många möten och kloka beslut.