I söndags nåddes jag av den sorgliga beskedet att Ingvar Kamprad gått bort. Ingvar som föddes på landet i Kronobergs län blev under sin livstid en av Sveriges största entreprenörer. Han byggde upp sitt IKEA och satte Sverige på världskartan. Trots sin stora framgång så fortsatte Ingvar att leva enkelt och han glömde aldrig sitt Kronoberg.
Länet har idag mycket att tacka Ingvar Kamprad för. Då handlar det inte bara om IKEAs etablering här i länet utan också om alla generösa bidrag via Kamprad stiftelsen. Han har aktivt bidragit till Linneuniversitetets utveckling. Nu senast donerade han pengar till en skiktröntgenapparat vid Ljunby lasarett.
Under mitt år här i Kronoberg är det otaliga historier som berättats för mig om denne man och alla är positiva.Det är en stor förlust för oss alla att Ingvar Kamprad nu lämnat oss men mina och mångas tankar går givetvis först och främst till hans familj.
Hans livsgärning lever vidare.