Vi har haft besök av utrikesrådet för handelsfrågor och deras medarbetare. Inför besöket tog jag fram lite statistik över länet och länets export. Jag visste att exportföretagen är en viktig del i Kronoberg och länets utveckling, men att vi har landets högsta exportvärde per capita, närmare bestämt 180 000 kr per invånare, var en nyhet för mig. Mellan åren 2000 och 2016 har antalet exportföretag ökat med 38 procent till 846 företag. Här finns stora företag som IKEA, Volvo, Nibe och Kosta Boda som är vana att arbeta på en internationell marknad, men också små och medelstora företag som etablerat sig på en exportmarknad.

Kronoberg är ett skogslän och tillsammans med 12 andra organisationer i Småland har vi tagit fram en regional skogsstrategi. Det är den första i sitt slag i Sverige och den syftar till att utveckla skogens alla värden, däribland exporten av skogliga produkter. Tillsammans med en gemensam småländsk trästrategi, som också innehåller exportsatsningar, har vi goda möjligheter att lyckas ännu bättre när det gäller skog och trä.

Vi är också ett län med en växande besöksnäring och tack vare internationell marknadsföring är det många, främst från Europa, som väljer att besöka vårt län och de besöksmål vi har att erbjuda. Ja listan kan göras lång på de satsningar som idag finns för att utveckla och stärka en redan stark region på den internationella marknaden.

Alla framgångsrika företag har sin början någonstans. Det fick vi flera vittnesmål om när H.K.H. Prins Daniels Fellowship besökte Kronoberg i början på mars. Fellowship vill inspirera unga att bli entreprenörer och att unga företagare ska våga ta steget och låta sitt företag växa. Med sig hade Prins Daniel tre superentreprenörer som alla gått olika vägar på sin resa som entreprenörer och ägare av olika företag. Jag hade förmånen att besöka Katedralskolan tillsammans med Fellowship men också bjuda in några av länets entreprenörer till en gemensam lunch med våra gäster på Residenset.

Den senaste tiden har mina dagar varit fyllda av frågor om entreprenörskap. Tillsammans med länsrådet åkte jag till Markaryd för att träffa företagare över en frukost. Det är viktigt att ta tillvara den kunskap och vilja som finns lokalt i länet och som till syvende och sist bidrar till hela regionens tillväxt och utveckling. Jag och Anders fortsätter vår påbörjade turné med företagsfrukost – i april åker vi till Alstermo!

Många har säkert följt den senaste tidens debatt i lokalmedia om småskalig vattenkraft. Det är viktigt att olika intressen får komma till tals och för att möta dessa valde jag att bjuda in till ett strategiskt samtal om vatten. Jag är nöjd med det stora deltagandet och att vi tillsammans hade en konstruktiv dialog som ökar både förståelsen och kunskapen i denna komplexa fråga.

Slutligen har jag också haft förmånen att plocka fram mina tidigare erfarenheter av sociala frågor när institutionen för sociala arbetet på Linnéuniversitetet bjöd in till ett seminarium.