Efter en intensiv vår stundar nu semester under juli månad. Sommaren kom ju redan i maj men det är min förhoppning att jag och alla andra också ska få en solig och varm juli med lagom regn. För visst behöver vi regn, det handlar om grundvattennivån och det handlar om lantbrukarnas möjlighet att kunna skörda både foder och spannmål.

Aktiviteterna under våren har avlöst varandra, utöver det vanliga myndighetsarbetet har vi varit med om att ta Sveriges första regionala skogsstrategi. Vi har haft besök av talmannen tillsammans med länets riksdagsledamöter. Utrikesrådet har varit här liksom diplomatiska kåren med 40 ambassadörer. Vi har genomfört Plan- och Bostadsdagar med deltagare från hela landet. Invigt en nationalpark, då även Kronprinsessan deltog med sin landskapsvandring. Prins Daniel har besökt länet för att stimulera unga entreprenörer. Jag har haft förmånen att få träffa många ideella organisationer på Residenset men även ute i länets kommuner. Jag har tillsammans med andra besökt företag, invigt en bensinstation, ett tankställe för biogas och ett antal utställningar. Vi har delat ut priser på Residenset, alltid i samverkan med, och på uppdrag av, de organisationer som utser pristagare.

Residenset har också fortsatt att vara en mötesplats, med entreprenörsmingel, turistmingel, strategiska samtal om vattenverksamhet, miljömål m.m. Vi firade också Lakers SM Guld tillsammans med 20 000 kronobergare.

Det är onekligen både spännande och stimulerande att få vara Landshövding i Kronobergs län. Myndighetsuppdraget med både tillsyn och främjande uppdrag är viktiga inslag i vårt grunduppdrag att genomföra regeringens politik på den regionala nivån. I det arbetet behöver vi kontakt med alla samhällets aktörer i länet, med andra statliga myndigheter, med näringsliv, ideella organisationer och andra offentliga aktörer. Vi behöver också ett brett kontaktnät för att kunna lyfta upp till regeringen de utmaningar som länet står inför.

Nu stundar semestern och jag vill önska alla er som tar del av denna korta blogg, en trevlig och vilsam semester.