Nu börjar det märkas i både korridorerna på Kungsgatan och i kalendern att Länsstyrelsens verksamhet återigen börjar ta fart. Vår ledningsgrupp har samlats till höstens första möte. En stor del ägnades givetvis åt sommarens torka, bränder och vattenbrist. Det kommer att påverka vår verksamhet under flera månader framöver och för oss är det viktigt med en tydlig prioritering och att våra resurser läggs på rätt saker.

En annan sak som vi kommer att ägna hösten åt är vår ledningsfilosofi och rollen som statstjänstemän. Vi har en värdegrund som vi lutar oss mot, men den och våra värdeord om tillit, öppenhet, ansvar och respekt måste ständigt vara närvarande och diskuteras i våra arbetsgrupper. Vi är varandras vardag! 

På tal om vår roll som statstjänsteman, så finns det tillfällen då den sätts på prov. Ett sådant tillfälle närmar vi oss när valet till Sveriges riksdag, kommun och landsting ska avgöras den 9 september. Som jag nämnde i förra inlägget har vi på Länsstyrelsen en viktig roll när vallokalerna har stängt och vi påbörjar arbetet med den slutliga rösträkningen. Som rösträknare har vi ett stort ansvar i den demokratiska processen. Därför känns det tryggt att våra medarbetare på Skydd och beredskap och Rättsfunktionen har gjort ett grundligt arbete och förbereder våra rösträknare på allra bästa sätt. 

Även verksamheten på Residenset har startat igång igen efter sommaren. Jag har till exempel haft nöjet att bjuda in och fira årets svensk-amerikan. En tradition som går tillbaka till 1960 och som syftar till att uppmärksamma den svenska utvandringen till Nordamerika. I år utsågs Bruce Karstadt, som under många år har arbetat för att stärka relationen mellan USA och Sverige. Han föddes 1951 i Lindesborg, Kansas som grundades av svenska immigranter 1869 och dit hans förfäder kom i slutet på 1800-talet.

De närmsta veckorna ser jag fram emot att fortsätta höstupptakten på Länsstyrelsen, landshövdingemöte i Västerås och inte minst MAT 2018. Men mer om det i kommande inlägg.

Önskar dig en fin vecka!