— Hösten har inletts med många stora och viktiga händelser.

I måndags besökte jag Länsstyrelsens rösträkningslokal, där alla kronobergares röster i valet till riksdag, länets åtta kommuner samt till Region Kronoberg nu räknas. Som regional valmyndighet startade vi upp vårt arbete med valet redan för ett år sedan och i måndags kl 13 anlände de sista valsedlarna till Länsstyrelsen. Det är glädjande att valdeltagandet i länet är så högt och i rösträkningslokalen rådde full aktivitet. Att på plats få se alla röster räknas, en för en, var fantastiskt. Att varje enskild persons röst tas på allvar är för mig sinnebilden av demokrati.

Den 7—8 september genomfördes MAT 2018. Mässan är glädje, folkfest, en fantastisk mötesplats men också, och inte minst, en viktig kugge i livsmedelsstrategin.
MAT 2018 handlade därför även om inspiration och kunskap med bland annat seminarier och föreläsningar. Länsstyrelsens eget seminarium ”Livsmedelsförsörjning i händelse av kris — kan lokal produktion minska sårbarheten?” lockade många intresserade och visade sig vara mycket uppskattat. I samband med MAT 2018 bjöds också traditionsenligt ett 50-tal gäster in till middag på Residenset — för att informera, inspirera och ta del av varandras kunskap.

På tal om mat, vad är mer småländskt än ostkaka? Jag hade det stora nöjet att få sitta med i juryn då Ostkakemästarnas Mästare skulle utses i Växjö. Tävlingen, som arrangerades av Ostkakans vänner, gick av stapeln den 8 september på Residenset där Ulla Nilsson från Gullringen tog hem segern i hård konkurrens mellan 12 tidigare SM-vinnare.

Vi har också fått ett nytt regeringsuppdrag. Kronobergs län har blivit utvalt som ett av fyra län för att starta upp regionala resurscentrum med målsättningen att erbjuda stöd och hjälp för barn och unga vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vårt uppdrag är att stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra. Ett betydelsefullt uppdrag som vi med stolthet och engagemang ska axla och vi ser det som en möjlighet för att framåt kunna ge långsiktigt stöd till utsatta.

Sammanfattningsvis så har det varit en period blandad av glädje, allvar samt nya möjligheter och jag ser med tillförsikt fram mot höstens uppdrag.