I väntan på en regering, när regeringsbildandet nu drar ut på tiden, kan vi konstatera att arbetet fortsätter som vanligt inom de svenska myndigheterna. Det kommer att komma en budget för nästa år den 15 november och vi myndigheter kommer också i vanlig ordning att få våra regleringsbrev där det står vad vi ska arbeta med under 2019. Detta visar på en trygghet och en stabilitet!

En trygghet för utvecklingen av vårt län är också alla de eldsjälar som arbetar för landsbygdens livskraft. För att uppmärksamma allt bra arbete som görs utser vi årligen årets lantbrukare, årets lanthandlare, årets landsbygdsförening och årets unga landsbygdsentreprenör. Detta gör vi i samarbete med Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Unga för landsbygden.

Ett stort grattis till: Årets lantbrukare – Joakim och Ann-Sofi Nilsson, Flattinge Lantbruk AB, Årets lanthandel – Handelsboden i Häradsbäck, Årets landsbygdsförening – Älmeboda sockenkommitté, Årets unga landsbygdsentreprenör – Uråsa bönodling

Entreprenörskraften frodas i länet och jag vill också säga ett stort grattis till Kaveh Peighambari, MySay AB som vann SKAPA Priset i Kronobergs län 2018 och till André Francios, Interactive Happiness Survey AB som vann SKAPA Priset unga innovatörer i Kronobergs län 2018. Det känns väldigt bra att skicka vidare er båda att representera Kronoberg i Stockholm där Sveriges största innovationspris, SKAPA, delas ut i morgon. Vi önskar er båda ett stort lycka till!

Jag och många med mig kände oss inspirerade när vi i veckan fick möjlighet att mingla med unga entreprenörer, fantastiskt att se allt engagemang. Minglet arrangerades av ”Nätverket HJÄLP!?” som är ett samarbete mellan åtta organisationer i Växjö och finansieras av Region Kronoberg.

Tack alla ni som engagerar er och som får Kronobergs län och Sverige att utvecklas vidare!