Den senaste tiden har bestått av dialogmöten, vårt nya insynsråd, nya jämställda viltförvaltningsdelegationen, lunch med talmannen och om frivilliga flygkårens insats under sommarens torka. Välkomna!