Landshövding Ingrid Burman vloggar om nya verktyg för att utjämna skillnader mellan kvinnor och män, hur vi på bred front arbetar vidare med integrationen i Kronobergs län och om möte med länets statliga myndigheter.